Bestyrelse og generalforsamling

Øverste myndighed for klubben er den årlige generalforsamling, som afholdes inden sejlsæsonen skydes igang.

Bestyrelsen består pt. af:

Thomas Due, formand
Thomas Lundegaard, Kasserer
Søren Ellesøe
Finn Hansen
Camilla Jalvin
Emil Ellesøe Ditzel

Alle medlemmer, der har betalt kontingent vil blive indkaldt og har ret til deltagelse i generalforsamlingen.Alle medlemmer over 15 år er valgbare til bestyrelsen.

Referat fra klubbens generalforsamlinger finder du her.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til soernessejlklub@gmail.com.